Zdroje nízkopotenciálního tepla

 

Volba způsobu odběru tepla
Volba způsobu odběru tepla závisí na místních podmínkách. Pokud existuje možnost odběru tepla z více zdrojů, je potřebné zvážit investiční náklady a spolehlivost zdroje.Základní způsoby odběru tepla:

       Ze země-plošný kolektor                               Vrty

      Z okolního vzduchu                    Řízené větrání - rekuperace